Av Diagonal, 330 - 08013 Barcelona 93 116 75 53 de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 h

1/ COM TRAMITEM UN INFORME DE TAXACIÓ?

A continuació t’expliquem pas a pas com funciona la tramitació d’un Informe de Taxació amb AR arquitectura legal.

 1. Una vegada contactes amb nosaltres per telèfon (93 116 75 53), en la mateixa trucada et sol·licitem:

  • L’adreça completa o la Referència Cadastral de l’immoble (la pots consultar en el rebut de l’IBI).
  • Tota la informació relativa a l’immoble.
 2. Comentem el teu cas amb el nostre equip d’arquitectes i advocats.
 3. Contactem amb tu per:
  • Informar-te de la valoració prèvia del nostre equip de professionals.
  • Indicar-te el preu final del servei.
 4. T’enviem per correu electrònic el pressupost definitiu.
 5. Un cop acceptes el pressupost definitiu ens posem en contacte amb tu per concertar una visita a l’immoble.
 6. Un arquitecte tècnic realitza la visita tècnica a l’immoble.
 7. El dia de la visita:
  • Has de signar el full d’encàrrec.
  • Has d’abonar el 50% del total pressupostat.
  • Et lliurem la factura del 50% del total pressupostat.
 8. Una vegada realitzat l’informe, t’enviem un esborrany del mateix per correu electrònic per a què el revisis i ens faci arribar possibles dubtes i comentaris.
 9. Una vegada revisat l’informe, has de realitzar el pagament del 50% restant i et lliurem l’Informe de Taxació definitiu en paper i format digital a l’oficina de AR arquitectura legal.

2/ COM TRAMITEM UN INFORME PERICIAL?

A continuació t’expliquem pas a pas com funciona la tramitació d’un Informe Pericial amb AR arquitectura legal.

 1. Una vegada contactes amb nosaltres per telèfon 93 116 75 53, en la mateixa trucada et sol·licitem:
  • L’adreça completa o la Referència Cadastral de l’immoble (la pots consultar en el rebut de l’IBI).
  • Tota la informació relativa a l’immoble.
 2. Comentem el teu cas amb el nostre equip d’arquitectes i advocats.
 3. Contactem amb tu per:
  • Informar-te de la valoració prèvia del nostre equip de professionals.
  • Indicar-te el preu final del servei.
 4. T’enviem per correu electrònic el pressupost definitiu.
 5. Un cop acceptes el pressupost definitiu ens posem en contacte amb tu per concertar una visita a l’immoble.
 6. Un arquitecte tècnic realitza la visita tècnica a l’immoble.
 7. El dia de la visita:
  • Has de signar el full d’encàrrec.
  • Has d’abonar el 50% del total pressupostat.
  • Et lliurem la factura del 50% del total pressupostat.
 8. Una vegada realitzat l’informe, t’enviem un esborrany del mateix per correu electrònic per a què el revisis i ens facis arribar possibles dubtes i comentaris.
 9. Una vegada revisat l’informe, has de realitzar el pagament del 50% restant i et lliurem l’Informe de Taxació definitiu en paper i format digital a l’oficina de AR arquitectura legal.

3/ COM TRAMITEM UNA CÈDULA D'HABITABILITAT?

continuació t’expliquem pas a pas com funciona la tramitació d’una Cèdula d’Habitabilitat amb AR arquitectura legal.

 1. Una vegada contactes amb nosaltres per telèfon (93 116 75 53), en la mateixa trucada et sol·licitem:
  • L’adreça completa o la Referència Cadastral de l’immoble (la pots consultar en el rebut de l’IBI).
  • Et requerim les dades de l’immoble i les dades de facturació.
  • T’informem del preu definitiu del servei, tenint en compte la superfície cadastral de l’immoble i la seva localització.
 2. T’enviem per correu electrònic el pressupost definitiu.
 3. Un cop acceptes el pressupost definitiu ens posem en contacte amb tu per concertar una visita a l’immoble.
 4. Un arquitecte tècnic realitza la visita tècnica a l’immoble.
 5. El dia de la visita:
  • Has de signar el full d’encàrrec.
  • Et lliurem la factura del total pressupostat.
  • Has d’abonar el total de la factura.
 6. En un termini màxim de 5 dies després de la visita:
  • El tècnic lliura la sol·licitud de la Cèdula d’Habitabilitat a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
  • T’enviem en format digital i per correu electrònic la Cèdula d’Habitabilitat Provisional i la documentació adjunta a la sol·licitud.
 7. La cèdula original serà lliurada per correu ordinari o bé podràs passar-la a buscar per la nostra oficina situada a l’Av. Diagonal 330 de Barcelona, segons la modalitat escollida prèviament al realitzar la sol·licitud. El termini d’expedició sol ser de 3 setmanes a partir del lliurament de la documentació. Aquest termini de lliurament depèn única i exclusivament de l’Administració competent.

4/ COM PUC SABER SI PODRÉ OBTENIR LA CÈDULA D'HABITABILITAT?

Per saber si el teu immoble és apte per aconseguir la Cèdula d’Habitabilitat, en primer lloc has de saber que aquesta només s’atorga a HABITATGES o immobles que hagin estat usats com a tal.

Per tant, encara que no disposis de Cèdula d’Habitabilitat, o estigui caducada, per obtenir-la has de complir els requisits següents:

 1. L’immoble ha de satisfer les condicions mínimes d’habitabilitat que se li exigeix en funció de la seva antiguitat. Aquestes exigències es recullen en el DECRET 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.
 1. A l’Escriptura de l’immoble ha d’indicar-se que es tracta d’un “habitatge” o en defecte d’això, en la Informació Cadastral ha d’assenyalar-se l’ús “residencial” de l’immoble.

El parc immobiliari a Catalunya és molt heterogeni, per això existeixen excepcions, i cap la possibilitat que un immoble que estigui registrat com a habitatge, però que han estat usats com a tal, rebi la Cèdula d’Habitabilitat. En AR arquitectura legal recomanem que en aquests casos consultis amb un tècnic del nostre equip.

Finalment, és important esmentar que l’atorgament de la Cèdula d’Habitabilitat no suposa la legalització de les construccions quant a l’adequació de l’ús d’habitatge a la legalitat urbanística.

5/ QUÈ SUCCEIX SI EL MEU IMMOBLE NO COMPLEIX ELS REQUISITS D'HABITABILITAT?

En el cas que en realitzar la visita a l’immoble, el tècnic comprovi que no compleix amb tots els requisits d’habitabilitat que li exigeix la normativa, tindràs dues opcions:

 1. Desistir del servei, i per tant només se’t facturarà la visita d’inspecció tècnica a l’immoble, que en aquests casos són 59,95 euros IVA inclòs.
 2. Realitzar l’INFORME DE TRANSIMISIÓN PATRIMONIAL. Aquest servei consisteix en l’elaboració d’un informe tècnic, en el qual s’indiquen les deficiències a solucionar per a què l’habitatge compleixi amb els mínims exigits en matèria d’habitabilitat. Té el mateix cost que la Cèdula d’Habitabilitat i a efectes de compravenda d’un immoble és equivalent a la cèdula.

6/ COM TRAMITEM UN CERTIFICAT ENERGÈTIC?

A continuació t’expliquem pas a pas com funciona la tramitació d’un Certificat Energètic amb AR arquitectura legal.

 1. Una vegada contactes amb nosaltres per telèfon 93 116 75 53, en la mateixa trucada et sol·licitem:
  • L’adreça completa o la Referència Cadastral de l’immoble (la pots consultar en el rebut de l’IBI).
  • Et requerim les dades de l’immoble i les dades de facturació.
  • T’informem del preu definitiu del servei, tenint en compte la superfície cadastral de l’immoble i la seva localització.
 2. T’enviem per correu electrònic el pressupost definitiu.
 3. Un cop acceptes el pressupost definitiu ens posem en contacte amb tu per concertar una visita a l’immoble.
 4. Un arquitecte tècnic realitza la visita tècnica a l’immoble.
 5. El dia de la visita:
  • Has de signar el full d’encàrrec.
  • Et lliurem la factura del total pressupostat.
  • Has d’abonar el total de la factura.
 6. En un termini màxim de 5 dies després de la visita:
  • El tècnic registra la sol·licitud de Certificat Energètic en l’Institut Català d’Energia
  • T’enviem en format digital i per correu electrònic el resguard de la sol·licitud i la documentació annexa a la sol·licitud.
 7. El Certificat Energètic definitiu és lliurat en forma d’etiqueta per correu electrònic. El termini d’expedició sol ser de 7 dies després de la realització de la sol·licitud. Aquest termini de lliurament depèn única i exclusivament de l’Administració competent.

7/ COM TRAMITEM UN CERTIFICAT TÈCNIC?

A continuació t’expliquem pas a pas com funciona la tramitació d’un Certificat Tècnic amb AR arquitectura legal.

 1. Una vegada contactes amb nosaltres per telèfon 93 116 75 53, en la mateixa trucada et sol·licitem:
  • L’adreça completa o la Referència Cadastral de l’immoble (la pots consultar en el rebut de l’IBI).
  • Tota la informació relativa a l’immoble.
 2. Comentem el teu cas amb el nostre equip d’arquitectes i advocats.
 3. Contactem amb tu per:
  • Informar-te de la valoració prèvia del nostre equip de professionals.
  • Indicar-te el preu final del servei.
 4. T’enviem per correu electrònic el pressupost definitiu.
 5. Un cop acceptes el pressupost definitiu ens posem en contacte amb tu per concertar una visita a l’immoble.
 6. arquitecte tècnic realitza la visita tècnica a l’immoble.
 7. El dia de la visita:
  • Has de signar el full d’encàrrec.
  • Has d’abonar el 50% del total pressupostat.
  • Et lliurem la factura del 50% del total pressupostat.
 8. Una vegada realitzat l’informe, t’enviem un esborrany del mateix per correu electrònic per a què el revisis i ens facis arribar possibles dubtes i comentaris.
 9. Una vegada revisat l’informe, has de realitzar el pagament del 50% restant i et lliurem el Certificat definitiu en paper i format digital a l’oficina de AR arquitectura legal.

8/ QUINS SÓN ELS MÈTODES DE PAGAMENT?

A AR arquitectura legal, acceptem diferents forma de pagament: efectiu, targeta de crèdit o dèbit i transferència bancària.

Els pagaments a realitzar en el dia de la visita d’inspecció tècnica a l’immoble, es poden realitzar prèviament mitjançant transferència bancària i enviament de comprovant, o bé en la mateixa visita en efectiu o amb targeta de crèdit o dèbit.

Els pagaments a realitzar abans del lliurament de la documentació, es poden realitzar prèviament mitjançant transferència bancària i enviament de comprovant, o bé en les nostres oficines en efectiu o amb targeta de crèdit o dèbit.

9/ QUINS SÓN ELS NOSTRES TERMINIS DE LLIURAMENT?

En el cas de Cèdules d’Habitabilitat i Certificats Energètics, AR arquitectura legal garanteix oferir com a mínim una hora concreta de visita a l’immoble en les 48 hores laborals següents a l’acceptació del pressupost. Això no garanteix la realització de la visita en les 48 hores laborals següents a l’acceptació del pressupost, ja que depèn de factors aliens a la nostra voluntat. També garantim el lliurament de la documentació provisional en un termini màxim de 5 dies laborals a partir del dia de la visita a l’immoble.

En el cas de Taxacions Immobiliàries i Certificacions Tècniques, ens comprometem a oferir una hora de visita a l’immoble en les 48 hores laborables següents a l’acceptació del pressupost. Això no garanteix la realització de la visita en les 48 hores laborals següents a l’acceptació del pressupost, ja que depèn de factors aliens a la nostra voluntat. També garantim el lliurament de la documentació provisional en un termini màxim de 7 dies laborals a partir del dia de la visita a l’immoble.

En la resta de serveis, donat l’ampli ventall de possibilitats, no ens comprometem a terminis de lliurament predeterminats, sinó que els terminis seran acordats al pressupost definitiu.

10/ COM LLIUREM LA DOCUMENTACIÓ?

En el cas de Cèdules d’Habitabilitat i Certificats Energètics la documentació relativa a les dues sol·licituds serà lliurada en format digital mitjançant correu electrònic. En el cas de no disposar de correu electrònic o voler la documentació en format paper, podrà recollir la documentació a la nostra oficina situada a l’Av. Diagonal, 330 de Barcelona, després de previ avís.

En la resta de casos, només s’enviaran en format digital i per correu electrònic els Informes en Esborrany. Mentre que la documentació definitiva serà lliurada en format paper a la nostra oficina.

11/ COM DESISITIR D'UN SERVEI?

Si un cop acceptat el pressupost vols desistir del servei pressupostat. Només hauràs de posar-te en contacte amb nosaltres, enviant un correu electrònic a incidencias@ARarquitecturalegal.com o trucant al 93 116 75 53, e indicant el número del pressupost del servei del qual vols desistir.

En el cas que en desistir del servei, ja s’hagi realitzat la visita d’inspecció tècnica a l’immoble, es retornarà la totalitat de l’import abonat a excepció del cost de la visita, ja estipulat en la factura.

En el supòsit de les Cèdules d’Habitabilitat i Certificats Energètics, caldrà informar del desistiment prèviament a la visita, ja que la seva realització porta implícita el lliurament de la documentació a les Administracions pertinents, i per tant s’entén com a servei realitzat.

12/ EN QUÈ CONSISTEIX LA VISITA GRATUÏTA?

La visita gratuïta consisteix en una visita informativa i d’assessorament, a realitzar a la nostra oficina a l’Av. Diagonal 330 de Barcelona, prèvia sol·licitud de cita.

En cap cas s’entén com a primera visita, la visita d’inspecció tècnica a l’immoble objecte del servei.

13/ FINS A ON ES DESPLAÇA L'EQUIP DE AR ARQUITECTURA LEGAL?

AR arquitectura legal és un despatx amb seu física a Barcelona. Motiu pel qual les nostres tarifes són per a immobles situats dins de l’Área Metropolitana de Barcelona (comprova si el teu immoble pertany a la zona).

Així mateix, també realitzem serveis fora d’aquesta àrea, afegint al preu normal un plus per desplaçament, d’acord a la localitat a la qual pertanyi l’immoble.

error: Content is protected !!