info@ARarquitecturalegal.com 93 116 75 53 Oficina virtual a Barcelona
cedulas de habitabilidad

QUÈ ÉS UNA CÈDULA D'HABITABILITAT /

La CÈDULA D’HABITABILITAT és un document administratiu atorgat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i realitzat per un tècnic competent que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per ser destinat a residència de persones /

… I UN CERTIFICAT ENERGÈTIC /

El CERTIFICAT ENERGÈTIC és un document administratiu atorgat per l’Institut Català d’Energia (ICAEN) i subscrit per un tècnic competent que conté informació sobre les característiques energètiques i la qualificació d’eficiència energètica d’un edifici existent o part del mateix, considerant aquells factors que més incidència tenen en el consum d’energia /

QUÈ OFERIM /

La cèdula d’habitabilitat i el certificat energètic són necessaris per vendre o llogar qualsevol habitatge, en primera transmissió o en posteriors. La cèdula d’habitabilitat també és necessària per donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres.

Amb les dades de l’immoble t’informarem de si disposa de Cèdula d’Habitabilitat i/o Certificat Energètic en vigor. Seguidament elaborarem un pressupost a mesura, i una vegada acceptat, en un màxim de 48 hores laborals un tècnic realitzarà una visita a l’immoble per recaptar tota la informació necessària per tramitar la sol·licitud.

De vegades els tràmits administratius són un contratemps que retarden les gestions amb els nostres immobles. Des d’AR arquitectura legal volem posar les coses fàcils, i per això ens comprometem a lliurar la documentació a les Administracions pertinents, en un termini màxim de 3 dies des del dia que es realitza la visita /

Cèdules d'habitabilitat i Certificats energètics

La CÈDULA D’HABITABILITAT és un document administratiu atorgat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i realitzat per un tècnic competent que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa d’aplicació i és apte per a ser destinat a residència de persones.

El CERTIFICAT ENERGÈTIC és un document administratiu atorgat per l’Institut Català d’Energia (ICAEN) i subscrit per un tècnic competent que conté informació relativa a les característiques energètiques i la qualificació d’eficiència energètica d’un edifici existent o part d’aquest, considerant els factors més incidents en el consum d’energia.

A AR arquitectura legal gestionem de manera completa la tramitació i renovació de Cèdules d’habitabilitat i Certificats energètics. Tots dos documents són necessaris per a vendre o llogar un immoble, sol·licitar subvencions o altres ajudes i donar d’alta determinats subministraments.

El servei que oferim, en general, inclou una visita d’inspecció tècnica a l’immoble a fi de recollir la informació necessària per a tramitar la sol·licitud, un aixecament de plans de la distribució actual, les comprovacions de la informació registral i cadastral de l’immoble, la verificació de les seves superfícies útils interiors, l’elaboració de la cèdula d’habitabilitat i/o el certificat d’eficiència energètica i la seva tramitació en l’organisme públic pertinent.

A AR arquitectura legal volem posar les coses fàcils, i per això ens comprometem a lliurar davant les administracions pertinents la documentació requerida amb la màxima celeritat perquè aquests tràmits no es converteixin en un contratemps en la gestió dels teus immobles. /

Articles relacionats

Com Calcular El Preu De Renda Màxima D’un Contracte De Lloguer

Com calcular el preu de renda màxima d’un contracte de lloguer

En aquest post us expliquem com funciona la nova llei aprovada recentment amb l’objectiu de limitar el preu de les…

Llegir article
Vols Convertir Un Local O Oficina En Un Habitatge?

Vols convertir un local o oficina en un habitatge?

En aquest nou post volem explicar-te tot allò què has de saber abans d’iniciar un canvi d’ús d’un local o…

Llegir article
error: Contenido protegido !!