info@ARarquitecturalegal.com 93 116 75 53 Oficina virtual a Barcelona

3 requisits bàsics per trobar el teu pis de lloguer ideal

Tots sabem que trobar un pis de lloguer a Barcelona que compleixi amb els nostres requisits i alhora la seva renda sigui assequible no és una tasca gens fàcil. Per això volem oferir-te alguns consells per a què encertis de ple.

En general el preu de les rendes ve determinat per la ubicació, la superfície, l’estat de reforma o conservació de l’immoble i la llei de l’oferta i la demanda. Per això és possible que trobem un pis amb una renda molt alta, a causa de la seva cèntrica ubicació, però que no compleixi amb els nostres estàndards de confort.

A l’hora de buscar, la majoria de nosaltres solem donar molta importància a aquests mateixos aspectes, deixant de costat altres elements que poden recobrar molt més protagonisme una vegada estiguem vivint en l’immoble. Per aquesta raó, et mostrem 3 factors a tenir en compte a l’hora de triar. Els quals no repercutiran de manera directa en el preu, però sí influiran en una major sensació de benestar.

La Il·luminació natural és molt important pel nostre dia a dia, de manera que les estances de l’habitatge on vagis a fer més vida han de tenir la major exposició solar possible. Com ja sabem el sol surt per l’est i es posa per l’oest, dibuixant un arc amb una major incidència en l’orientació sud i sense incidir en la nord. Per tant si volem aprofitar al màxim les hores de sol, la millor orientació per a les primeres hores del dia serà l’est, per a la resta del matí fins a la tarda la sud, i per a les últimes hores del dia l’oest.

Considerant la morfologia de la ciutat de Barcelona, no només caldrà tenir en compte l’orientació solar, sinó que també la disposició dels edificis veïns, degut a que un carrer molt estret o uns edifici més alts, poden projectar ombra al nostre edifici, i per tant privar-nos de la il·luminació solar.

L’aïllament tèrmic és un altre paràmetre fonamental per a la nostra sensació de confort una vegada estiguem vivint. En aquest cas els elements a tenir en compte, seran aquells que delimitin l’habitatge de l’exterior, bàsicament obertures i façana. En edificis antics les façanes com més espessor més capacitat aïllant, mentre que en el cas de les noves construccions l’espessor no influeix.

Les fusteries són un element decisiu, per això hauràs comprovar que tanquin correctament i siguin estances, és a dir que no corri l’aire per elles i encaixin degudament. A més és important que sàpigues que la fusta és més aïllant que l’alumini, i que els cristalls dobles amb cambra d’aire són més aïllant que els cristalls simples. Un altre avantatge a assenyalar és que unes obertures estances i amb doble vidre i cambra d’aire, també ens protegiran del soroll exterior.

D’altra banda, caldrà valorar si les obertures disposen d’algun agent regulador del sol, sobretot en orientacions assolellades. Elements com porticons, tendals o persianes, seran molt afavoridors a l’hora de controlar la quantitat de sol i per tant la calor que volem que entri a l’habitatge.

La ventilació natural és l’últim dels elements que volem destacar, ja que una correcta ventilació de les peces és fonamental per a unes condicions òptimes de qualitat de l’aire interior. Així mateix ens ajudarà a evitar problemes d’humitats i condensació.

De vegades és complicat que totes les peces disposin d’obertures a l’exterior que permetin una ventilació directa, així i tot és essencial que l’immoble disposi d’obertures en zones oposades per a què es produeixi l’efecte de ventilació creuada, permetent el moviment i la renovació de l’aire interior.

Com heu vist es tracta de consells molt obvis, però que solen quedar en un segon pla. Cal esmentar que degut a la seva consideració gran part del Codi Tècnic de l’Edificació, que és el marc normatiu que regula la construcció a Espanya des del 2006, es basa a proporcionar procediments i exigències per donar compliment a aquests requisits indispensables per a què la nostra estada a l’interior d’un immoble es produeixi amb les majors garanties de confort i benestar.

error: Contenido protegido !!