info@ARarquitecturalegal.com 93 116 75 53 Oficina virtual a Barcelona

Acta d’inspecció: eina de defensa

En aquest post parlarem sobre la importància de documentar, mitjançant actes d’inspecció, l’estat previ que presenta tot allò que envolta una edificació que serà enderrocada o rehabilitada de forma integral. Com que això puc convertir-se en una eina de defensa clau en possibles reclamacions futures per danys a tercers.


Danys a tercers durant el procés d’edificació

Imatge d’enderrocament d’una edificació

El procés d’edificació, a causa de la configuració del teixit urbà i els mitjans disponibles en l’actualitat, interfereix en el seu entorn físic immediat. De fet, és probable que durant el procés d’execució material d’actuacions d’enderrocament, obra nova o gran rehabilitació es generi algun tipus de dany material en els elements d’urbanització o en els edificis contigus.

Per això, és aconsellable documentar, en la mesura que sigui possible, l’estat preexistent de tots aquells elements que poden estar subjectes a sofrir desperfectes durant el procés de construcció. Amb la finalitat de verificar i delimitar la responsabilitat en possibles reclamacions futures.

Per a poder documentar l’estat preexistent és necessari realitzar una inspecció tècnica completa dels edificis contigus així com dels elements d’urbanització que conformen el seu entorn immediat. De manera que tota la informació recaptada es recollirà en una acta d’inspecció.


Elements claus de l’ACTA D’INSPECCIÓ

1/ Qui la sol·licita?

El sol·licitant pot ser qualsevol agent implicat en el procés d’edificació, com per exemple el promotor o l’empresa constructora.

 

2/ Què és?

És un document tècnic, subscrit per un perit especialitzat en edificació, que recull la informació recaptada durant una inspecció tècnica prèvia. Realitzada amb la finalitat d’identificar l’estat de conservació de les construccions que conformen l’entorn immediat de l’edifici a intervenir i la possible existència de lesions en els seus elements constructius. Es tracta d’una acta, no un informe, ja que no té per objecte l’anàlisi de la causa, les possibles conseqüències o la reparació de les lesions identificades. Únicament deixa constància de la realitat física a data d’inspecció.

 

3/ Quina és la seva finalitat?

L’objectiu de l’acta d’inspecció és constatar la realitat preexistent de les construccions que conformen l’entorn immediat de la finca a intervenir. Identificant possibles lesions, deficiències o processos patològics previs a la intervenció. Amb la finalitat de dirimir possibles responsabilitats en reclamacions futures per danys que puguin generar-se durant el procés d’edificació.

 

Imatge d’una esquerda en una edificació

4/ En què consisteix la inspecció?

La inspecció que es realitza és de tipus organolèptic i es documenta mitjançant reportatge fotogràfic, aixecament de plànols, amidaments, croquis i esquemes in situ. L’abast de la inspecció és determinant, ja que a major transcendència més informació i, per tant, més garanties. La inspecció en els edificis ha d’abastar tant elements exteriors (façanes, cobertes, patis…) com elements interiors, privatius o comuns (escales, habitatges, locals, garatges…). Evidentment, l’accés als elements interiors i, per tant, de propietat privada, queda subjecte a la voluntat dels seus propietaris. Per això, en cas que es negui l’accés haurà de fer-se constar en l’acta.

 

5/ Quin tipus de lesions es recullen en l’acta?

Les lesions objecte d’inspecció són aquelles que denoten l’existència de processos patològics preexistents. Especialment, aquelles que evidencien l’existència de processos de tipus físic, com són humitats, brutícia o erosió, i de tipus mecànic, consistents en deformacions, esquerdes o fissures. En l’acta també ha de reflectir-se la magnitud i les característiques de les lesions identificades, així com els elements constructius afectats per aquestes.


Imatge d’enderrocament d’una edificació.

 

Suport jurídic mitjançant acta de notorietat davant notari

L’acta d’inspecció és una eina molt eficaç per a tots aquells agents que intervenen en un procés d’edificació de gran impacte, ja que prova la realitat preexistent al procés d’edificació, conformant un mecanisme de defensa davant tercers. Per això, i amb la finalitat de dotar d’un major suport jurídic a les actes d’inspecció, és aconsellable presentar-les davant notari perquè, una vegada complert el tràmit pertinent, aquest emeti acta de notorietat.


Com podem ajudar-te?

A AR arquitectura legal realitzem actes d’inspecció amb la finalitat de documentar l’estat preexistent de les construccions que conformen l’entorn immediat d’una edificació que serà objecte d’enderrocament o gran rehabilitació.

Per a més informació no dubtis en contactar amb nosatres, trucant o enviant un mail a info@ararquitecturalegal.com explicant el què necessites i indicant l’adreça de l’immoble.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

error: Contenido protegido !!