info@ARarquitecturalegal.com 93 116 75 53 Oficina virtual a Barcelona

Com puc saber si el meu pis té Aluminosi?

En aquest nou post us expliquem en què consisteix l’Aluminosi i com podem detectar-la.

Què és l’Aluminosi?

L’Aluminosi és un procés patològic consistent en la degradació progressiva del formigó realitzat amb ciment aluminós. Concretament es tracta d’una reacció química en cadena anomenada procés de conversió, que es produeix en formigons que contenen ciment aluminós i estan exposats a unes condicions mediambientals determinades. No obstant això, és important aclarir que no per això tots els formigons amb ciment aluminós tenen Aluminosi, únicament aquells que han estat exposats a uns factors de risc concrets.

Els factors de risc que afavoreixen el desenvolupament d’aquest procés de conversió són:

 • La temperatura ambiental (superior als 25ºC)
 • La presència d’humitat en l’ambient o directament en l’element
 • El percentatge de ciment aluminós

A causa del procés de conversió sofert, el formigó experimenta una sèrie de canvis característics consistents en:

 • Pèrdua de resistència del formigó (fins a un 75%).
 • Augment de la porositat.
 • Carbonatació o descens del PH, de manera que les armadures queden desprotegides enfront de la corrosió.
 • Pèrdua d’adherència amb l’acer de les armadures.

   

En quin moment apareix el formigó amb ciment aluminós?

Tot i que actualment l’ús de ciment aluminós en elements estructurals està prohibit. Durant els anys 1965 i 1975 la seva utilització a Catalunya fou molt comuna, sobretot per a la fabricació de biguetes prefabricades de formigó armat.

Això era degut a la velocitat d’enduriment d’aquest tipus de formigons, que en qüestió de dies ja adquirien la totalitat de la seva capacitat resistent. En detriment del formigó que usem actualment, elaborat amb ciment Portland, que necessita un mínim 28 dies per endurir.

Però no va ser fins uns anys més tard, amb l’exposició de les estructures a la intempèrie, quan es va descobrir que els formigons fabricats amb ciment aluminós podien desenvolupar greus lesions de tipus estructural en ser exposat a determinades condicions mediambientals.

Com detectar-la?

Si sospitem que un element estructural pot estar afectat per Aluminosi el primer que hem de fer és exposar la problemàtica a un tècnic especialitzat. Ja que d’aquesta manera, després d’una primera inspecció visual, el tècnic podrà identificar l’existència o no de dany estructural, determinar el nivell de risc i indicar la necessitat o no de prendre mesures preventives.

Les biguetes afectades per Aluminosi solen presentar lesions indicatives com vinclament, fletxes o deformacions excessives, esquerdes, despreniments de formigó en la capa superficial, taques d’òxid degudes a la corrosió de les armadures o aparició de pols blanca en la seva superfície. Encara que aquesta simptomatologia és molt similar a la d’altres processos patològics comuns en el formigó com per exemple la carbonatació. Per això, si volem obtenir un diagnòstic precís, és essencial contactar amb un tècnic competent en la matèria.

No obstant això, si tenim sospites que el nostre pis té aluminosi, podem realitzar la prova del color. La qual consisteix a observar el color del formigó, i si aquest ha adquirit un to ocre o groguenc, vol dir que conté ciment aluminós. El que no implica que l’element hagi desenvolupat Aluminosi, únicament indica l’existència de ciment aluminós.

El nostre consell

Us recomanem que si teniu indicis o us preocupa que la vostra casa o pis estigui afectat per Aluminosi contacteu amb nosaltres sense compromís. A AR arquitectura legal realitzem Certificats de Test d’Aluminosi, en els quals diagnostiquem o descartem l’existència d’Aluminosi per mitjà d’un certificat subscrit per un tècnic competent. Aquest servei inclou:

 • Visita d’inspecció tècnica
 • Extracció de mostres
 • Test Aluminós
 • Informe tècnic

Aquest servei té un cost des de 245€ més IVA.

En següent post….

Us parlarem de les diferents solucions per rehabilitar un immoble amb Aluminosi.

error: Contenido protegido !!