info@ARarquitecturalegal.com 93 116 75 53 Oficina virtual a Barcelona

10 preguntes freqüents sobre la Cèdula d’Habitabilitat

En aquest nou post pre-nadalenc, definirem en què consisteix una Cèdula d’Habitabilitat donant resposta a una selecció de deu preguntes claus. Consistents en les qüestions més freqüents plantejades pels usuaris d’AR arquitectura legal.

 1. Què és una Cèdula d’Habitabilitat?

La Cèdula d’Habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat exigides per la normativa i que és apte per a que qualsevol persona pugui viure en ella.

 1. Quins tipus de Cèdules d’Habitabilitat existeixen?

 • Primera ocupació, quan es tracta d’un habitatge de nova construcció.
 • Segona ocupació, quan es tracta d’habitatges usats o preexistents.
 1. Quin organisme públic atorga la Cèdula d’Habitabilitat?

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya és l’encarregada d’atorgar la Cèdula d’Habitabilitat per mitjà dels serveis que tenen atribuïda la competència en cada demarcació territorial.

 1. Qui pot sol·licitar una Cèdula d’Habitabilitat?

Els propietaris, administradors i representants autoritzats dels habitatges.

 1. Per a què és necessària la Cèdula d’Habitabilitat?

Cal presentar la Cèdula d’Habitabilitat a l’hora de realitzar els següents tràmits amb un habitatge:

 • Compravenda
 • Lloguer
 • Donar d’alta serveis com a electricitat, aigua, gas o telecomunicacions.
 1. És obligatori disposar de Cèdula d’Habitabilitat?

La Cèdula és obligatòria per a tots els habitatges.

 1. Quan caduca la Cèdula d’Habitabilitat?

La Cèdula d’Habitabilitat té una vigència de 25 anys per a habitatges de nova construcció i de 15 anys per a la resta.

 1. Quines dades consten en la Cèdula d’Habitabilitat?

Les dades que consten en la cèdula són:

 • L’adreça i ubicació de l’habitatge
 • La superfície útil de l’habitatge i de les habitacions
 • Les estades i els espais que componen l’habitatge
 • El llindar màxim d’ocupació
 • La identificació i titulació de la persona tècnica que certificat l’habitabilitat
 1. Què succeeix si un habitatge no reuneix les condicions d’habitabilitat necessàries?

Quan un habitatge usat o preexistent hagi de ser objecte de rehabilitació el propietari podrà presentar al fedatari públic un Informe de Transmissió Patrimonial, en lloc de la Cèdula d’Habitabilitat. Es tracta d’un informe emès per una persona tècnica competent, en el qual s’acredita que l’habitatge pot obtenir la cèdula d’habitabilitat una vegada executades les obres de rehabilitació necessàries per complir la normativa tècnica d’habitabilitat. En aquests supòsits els registradors han de fer constar, en una nota marginal a la inscripció, que l’habitatge transmès resta subjecta a l’execució de les obres de rehabilitació.

 1. La Cèdula d’Habitabilitat suposa la legalització de l’habitatge?

No, definitivament no. L’atorgament de la Cèdula d’Habitabilitat no suposa la legalització de les construccions quant a l’adequació de l’ús d’habitatge a la legalitat urbanística. És a dir que si disposem d’un local comercial equipat com a habitatge el qual reuneix les condicions d’habitabilitat exigides per la normativa. Àdhuc obtenint la Cèdula d’Habitabilitat, aquest immoble no seria un habitatge. Per a això, hauria de realitzar-se un Projecte de canvi d’ús tramitant la pertinent llicència urbanística.

Des d’AR arquitectura legal esperem que aquesta informació t’hagi estat útil, i que si tens qualsevol altre dubte ens contactis, estarem encantats de resoldre’l!

Agència de l'Habitatge de Catalunya

error: Contenido protegido !!