info@ARarquitecturalegal.com 93 116 75 53 Oficina virtual a Barcelona

Recomanacions a tenir en compte a l’hora de contractar una reforma

Perquè sabem l’esforç i la inversió que suposa una reforma, volem donar-vos algunes pautes que us poden ser molt útils per a garantir un bon resultat. Per això en aquest post us donarem tres consells molt senzills a tenir en compte a l’hora de triar l’empresa que reformarà la vostra llar.


Pandèmia = El boom de las reformes

Ja és un fet que en els últims mesos de confinament s’han disparat les reformes en habitatges. La pandèmia està canviant els nostres costums socials en molts aspectes, però també ha suposat la conversió de la nit al dia de la nostra llar en un espai vital essencial, que s’ha vist obligat a assumir les funcions improvisades d’oficina, gimnàs, cinema, parc, restaurant…, posant de manifest les seves manques i necessitats.

Tot això ha desembocat en una onada de reformes, la demanda actual de les quals ha augmentat en un 60% respecte de l’any anterior. Aquesta bona notícia per al sector de la construcció, en un temps de crisi econòmica global, es veu afectada per l’intrusisme de persones sense experiència.

En aquest últim mes en AR arquitectura legal hem identificat una creixent demanda d’informes pericials per a reformes d’habitatges amb resultats pèssims. Per desgràcia la pandèmia ha augmentat el risc d’estafes i el sector de les reformes està sent un dels afectats. La facilitat d’avui dia per a publicitar-se per internet fent ús d’imatges alienes juntament amb la creixent demanda de reformes, ha fet d’aquest sector un blanc fàcil per a molts amateurs de la construcció que, a causa de la desocupació, han vist en les reformes una manera fàcil de guanyar-se la vida.

Per aquest motiu en aquest post volem donar-vos alguns consells que heu de tenir en compte abans de contractar una reforma:


CONSELL 1: Busca referències externes de l’empresa a contractar

Encara que el pressupost sigui un dels factors decisius a l’hora de triar l’empresa de reformes, hem de tenir present la transcendència que té aquesta decisió. Ja que d’ella dependrà l’avenir i el resultat de les obres. No podem obviar que encara que ens faci moltíssima il·lusió la reforma, es tracta d’un procés aclaparador i cansat per al promotor, ja que comporta una forta inversió econòmica, de temps i la presa de decisions certament transcendents. Per tot això, l’elecció de l’empresa contractista ha de ser una decisió a consciència meditada i analitzada.

Dit això, el nostre consell és que baseu la vostra elecció en referències externes reals. És a dir, en opinions, tant positives com negatives, de coneguts o persones de la vostra confiança que hagin treballat amb l’empresa a contractar. Ja que a través de l’experiència de tercers obtindreu informació determinant, com poden ser el compliment dels terminis de lliurament, el tracte amb els operaris, la disposició davant imprevistos, l’atenció al client,  la qualitat dels acabats, obtenint una imatge més real de l’empresa en qüestió.


CONSELL 2: Detalla el màxim possible els treballs contractats

Com ja hem avançat en l’apartat anterior, un altre factor decisiu és el pressupost i/o contracte d’obres, que encara que siguin documents diferents a efectes pràctics tenen la mateixa consideració i funció, definir el cost dels treballs i conformar el marc contractual. Volem posar l’accent en la importància d’allò que es reflecteix en aquests documents, ja que serviran per a definir les bases de la contractació. El nostre consell és que prengueu cert temps a analitzar el pressupost o contracte d’obres, amb la finalitat de verificar que queda clarament definit tot allò que volem.

Per norma general, solem fixar la nostra atenció en el preu total, els terminis de lliurament i la forma de pagament. Però també són importants els conceptes definits, les condicions i l’abast dels treballs.

Els pressupostos poden ser de dos tipus:

  • Pressupost a tant alçat: s’estableix un preu global per partida o conjunt de partides.
  • Pressupost amb amidaments i preu unitaris: el preu de cada partida s’obté de multiplicar el seu amidament (m², m³, unitats, ml…) per un preu unitari (€).

Per a reformes d’habitatges, no és més aconsellable un tipus que un altre, però en funció de la tipologia caldrà tenir més en compte uns aspectes en concret. En el cas dels pressupostos a tant alçat és molt important que la descripció de la partida detalli, en la mesura que sigui possible, l’abast dels treballs. Mentre que en el cas dels pressupostos amb amidaments i preus unitaris haurem de comprovar que els mesuraments s’ajusten a la realitat.

En tots dos casos, és convenient que s’especifiqui amb el màxim de detall possible, la qualitat, el color, l’acabat, el model, la marca i el format dels materials que se subministraran, amb la finalitat d’evitar sorpreses o sobrecostos inesperats.

Tant en el pressupost com en els contractes es poden afegir tantes clàusules o condicions com les parts considerin necessari. Per exemple es poden establir terminis de lliurament parcials o penalitzacions per retards en l’obra, aquestes són de vital importància sobretot quan l’abast de la mateixa no ens permet viure en l’immoble.

Finalment, quan estiguem conformes amb el pressupost, és important que les dues parts signin una còpia del mateix indicant la data de la signatura. D’aquesta manera establirem un marc contractual que tindrà vigència durant tota l’obra.

 


CONSELL 3: Deixar constància de tot per escrit

És inevitable que una vegada començades les obres sorgeixin imprevistos o vulguem fer algun canvi sobre el pressupostat. Doncs bé, el nostre tercer i últim consell, és que quedi constància per escrit de tot allò que succeeixi o s’acordi durant el transcurs de les obres, el més aconsellable és fer-ho per correu electrònic.

Per exemple, si es produeix una fuita d’aigua, se subministra un material defectuós o qualsevol altre imprevist, és convenient deixar constància tant de la incidència com de les gestions posteriors. D’aquesta manera tindrem un històric de la seva evolució en el cas que el tema es compliqui o no se solucioni.

D’altra banda, en el cas que vulguem modificar o afegir alguna cosa que no quedi inclosa en el pressupost o contracte d’obres, és convenient que es deixi constància per escrit. La forma més adequada en aquests casos és l’addició d’annexos al pressupost o contracte original. D’aquesta manera, a part de reflectir-se el cost de les modificacions o els extres, aquests passen a formar part del mateix marc contractual, a fi d’evitar sobrecostos o sorpreses en la factura final.


En cas de problemes: Informe pericial

Tot i que complim amb les recomanacions, pot ser que igualment hi hagi discrepàncies amb els treballs, o no estiguem conformes amb l’executat, és el moment llavors d’assessorar-se amb un professional perquè periti l’obra.

Un peritatge és un informe subscrit per un tècnic especialitzat en la matèria, en aquest cas en tractar-se de reformes d’habitatges, l’elaborarà un arquitecte o arquitecte tècnic.  El qual tindrà la finalitat de certificar l’estat de l’obra, determinar el marc contractual, identificar possibles deficiències, incidències i incompliments contractuals, determinar la seva causa i valorar econòmicament la seva esmena.


En què podem ajudar-te?

En AR arquitectura legal estem especialitzats en l’elaboració de peritatges perquè puguis reclamar via amistosa, mitjançant mediació o a través de la via judicial l’esmena dels defectes de l’obra.

A més si necessites assessorament jurídic perquè defineixi l’estratègia més òptima a seguir posem a la teva disposició el servei d’advocats especialitzats en la matèria.

Per a més informació o sol·licitar pressupost sense compromís no dubti a contactar amb nosaltres, trucant o enviant un mail a info@ararquitecturalegal.com explicant la vostra problemàtica i indicant l’adreça de l’immoble.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

error: Contenido protegido !!