info@ARarquitecturalegal.com 93 116 75 53 Oficina virtual a Barcelona

Anàlisi d’aspectes claus per a combatre el risc d’aluminosi

En aquest post us explicarem quins aspectes són determinants a l’hora d’invertir o comprar un immoble amb ciment aluminós en la seva estructura. Com que encara que un edifici estigui realitzat amb formigó que conté ciment aluminós, no té per què ser un edifici malalt.


Turó de la Peira: L’origen de la por a l’aluminosi

Procés d’urbanització del Turó de la Peira.

En les dècades dels anys 50 i 70, la necessitat d’habitatges per a proveir la immigració de les grans ciutats com Barcelona, va suposar la creació de nous edificis en poc temps. Convertint al ciment aluminós en el prefecte aliat, gràcies a la seva velocitat d’enduriment, que permetia una ràpida construcció d’estructures i producció d’elements estructurals. Un gran exemple va ser la urbanització del barri barceloní del Turó de la Peira, on es van construir diversos blocs d’habitatge amb ciment aluminós.

Tot i que passat el temps el ciment aluminós va anar quedant en desús a causa del seu risc de desenvolupar aluminosi, no es va tenir consciència social de les greus conseqüències que podia comportar el desenvolupament de l’aluminosi fins a l’11 de novembre de 1990. Data en la qual es va produir l’esfondrament d’un dels edificis del Turó de la Peira, a causa de la seva afectació per aluminosi, provocant la mort d’una dona. El que va comportar una reforma integral del barri, que va suposar l’enderrocament d’alguns edificis i la rehabilitació d’uns altres. És a partir d’aquest fet, quan es va donar a conèixer la paraula Aluminosi i es va infondre la por en la societat.

Imatge del reportatge de Betevé.

Recentment hem realitzat una col·laboració per a Betevé, la televisió de Barcelona, amb motiu del 30 aniversari del fatídic accident del Turó de la Peira.

Encara que ja dediquem un post a explicar en què consisteix l’aluminosi, breument i a manera d’incís, us recordem que l’aluminosi és un procés patològic que suposa la pèrdua de resistència de manera gradual d’un element estructural compost de ciment aluminós a causa de la presència continuada d’humitat i temperatura.


Aluminosi: Una oportunitat per a comprar per sota de mercat

La presència de ciment aluminós en una estructura, en si mateixa, no suposa un defecte, però sí que comporta un risc de desenvolupar aluminosi, generant incertesa i por tant a compradors com usuaris. Per això, els habitatges en edificis construïts amb ciment aluminós tenen un preu per sota del preu de mercat. Convertint-los en una gran oportunitat per a aquells que busquen comprar en les grans ciutats, on l’accés a un habitatge de propietat cada vegada és més complicat, a un preu més assequible que la mitjana.


Factors que intervenen en el risc de desenvolupar aluminosi

Els dubtes i pors amb relació a l’afectació per aluminosi poden quedar resolts analitzant els següents paràmetres d’un edifici construït amb ciment aluminós.

1/ Qualitat constructiva

Imatge d’extracció d’una mostra de l’estructura.

Tant la qualitat constructiva de l’edifici, en general, com la de l’element estructural, en concret, són aspectes que influeixen directament en el risc de desenvolupar aluminosis. Si tenim en compte que la humitat i la temperatura són els dos factors que combinats comporten el desenvolupament de aluminosis, la qualitat constructiva dels elements que protegeixen l’edifici enfront de la humitat i temperatura exterior serà determinant.

Per tant, és de vital importància conèixer quina és la qualitat dels elements que conformen l’envolupant de l’edifici, com són les façanes o les cobertes. Ja que protegeixen l’estructura de la pluja i la temperatura exterior. D’altra banda, també és determinant comprovar la qualitat del propi element estructural, en concret de la seva composició, ja que influeix en la seva porositat i permeabilitat.

Per a verificar la qualitat constructiva dels referits elements serà necessària la inspecció tècnica de l’edifici i l’extracció d’una o diverses mostres dels seus elements estructurals compostos de ciment aluminós.

 

 

2/ Estat de conservació

Un aspecte decisiu serà l’estat de conservació de l’edifici, en aquest cas també aplica el refrany de millor prevenir que curar. De forma que aquells edificis que hagin dut a terme un manteniment preventiu i correctiu adequat i exhaustiu reduiran de manera dràstica el risc de desenvolupar aluminosis.

S’entén per manteniment preventiu el conjunt de tasques de conservació dels elements comuns, com són les revisions periòdiques i els treballs de neteja i pintat. Mentre que el manteniment correctiu és aquell que té per objecte l’actualització de les instal·lacions desfasades, la rehabilitació de façanes, patis o cobertes obsoletes/degradades i la incorporació de millores com l’ascensor, les energies renovables o l’aïllament tèrmic.

Dit això, és important ressenyar que les intervencions que es deriven de l’informe de la inspecció Tècnica de l’Edifici, coneguda com ITE, tenen per objecte mantenir les condicions mínimes de seguretat, habitabilitat i seguretat de l’edifici. Per tant, les intervencions que es deriven de la ITE són de mínims i no minimitzen el risc de desenvolupar aluminosi.

 

3/ Tarannà de la comunitat

Il·lustració Romualdo Faura.

Una comunitat proactiva, solvent i conscienciada és vital en aquests casos. Perquè per a poder mantenir l’estat de conservació adequat de l’edifici, la comunitat haurà de prendre decisions, assessorar-se i invertir de manera constant en l’edificació. Amb la qual cosa, aquelles comunitats poc assessorades, amb una salut financera precària, amb propietaris morosos o amb immobles propietat de fons o bancs no disposts a invertir en un bon manteniment suposaran un hàndicap per a la salut de l’edifici.

Per tot el que s’ha exposat us recomanem que abans de comprar us assessoreu conscienciosament al respecte. La primera verificació serà la visita a l’immoble, que us permetrà fer-vos una idea sobre la qualitat i l’estat de conservació de la finca. En segon lloc, serà convenient conèixer l’informe de la ITE de la finca i els acords de la comunitat respecte de les intervencions de manteniment o rehabilitació, per a complementar la informació sobre la finca i conèixer una mica més a la comunitat. I finalment, en cas que tot us encaixi és aconsellable que abans de prendre la decisió final us assessoreu amb un tècnic especialitzat en la matèria que verifiqui tot l’anterior.


En què podem ajudar-te?

A AR arquitectura legal, a més de fer Certificats Aluminosos per a conèixer la presència de ciment aluminós en l’estructura i la seva possible afectació per aluminosis, també assessorem a clients interessats en la compra d’immobles amb ciment aluminós. El nostre servei inclou l’anàlisi de la documentació prèvia relativa a la finca, la inspecció tècnica de l’immoble i l’extracció d’una o diverses mostres de l’estructura, per a determinar la seva qualitat constructiva, verificar si s’ha desenvolupat la patologia i estimar el seu risc de desenvolupament.

Per a més informació o sol·licitar pressupost sense compromís no dubtis a contactar amb nosaltres, trucant o enviant un mail a info@ARarquitecturalegal.com explicant la seva problemàtica i indicant l’adreça de l’immoble.

error: Contenido protegido !!